темида съд дело

Съдът потвърди 500 лева санкция от НАП за собственик на велорикши в Парка на младежта

Време за прочитане: 2 мин.

На 20.09.2018г. била извършена проверка от двама инспектори по приходите в ЦУ на НАП на безстационарен търговски обект – 4 бр. ППС /велорикши/, находящи се в „Парк на младежта“ в гр.Русе, експлоатирани и стопанисвани от ЕТ“НИСИ-Н. С.” с представляващ Н.С.С.. Преди да започне проверката двамата инспектори поискали от Д. С. /работник в ЕТ“НИСИ-Н. С.”/ да наемат една от велорикшите, след което Д. С. попълнила бланка на Договор за наем на името на единият проверяващ служител /А.С./, като вписала, че ЕТ“НИСИ-Н. С.”, му предоставя за възмездно ползване за срок от 30м. /от 15.00 – до 15.30ч./ едната велорикша, като вписала, че наемната цена е в размер на 8.00лв. Тази цена била заплатена от проверяващите служители, без веднага да им бъде издадена фискална касова бележка за услугата, след което те изконсумирали горепосочената услуга. В 15.30ч. те върнали процесната велорикша на св.С., легитимирали се със служебните си карти и започнали проверка на без стационарния обект, във връзка с констатираното нарушение по чл.25, ал.1 Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, като същевременно св.С. не съдействала активно да се извърши проверката, т.к. първоначално се отдалечила от проверяващите, обаждайки се на Н. С., че се извършва процесната проверка от служители на НАП на без стационарния обект /4 бр. велорикши/. Проверяващите установили едно въведено в експлоатация и работещо фискално устройство /с инд.ФУ №DY281979 и инд.ФП №36497440/ по време на проверката, което се намирало в друг без стационарен обект – развлекателно влакче, екплоатиран и стопанисващ от същия ЕТ- жалбоподател. Междувременно Н. С. пристигнал преди приключване на адм. проверка, след завършване на която бил съставен протокол  № 0309040/20.09.2018г., връчен на същата дата на него срещу подпис, а въз основа на него е издаден и АУАН № F413462/28.09.2018г., надлежно връчен на същата дата на представляващия ЕТ. Впоследствие било издадено и обжалваното наказателно постановление.

Районният съд в Русе потвърди наказателно постановление № 389988-F413462/14.12.2018г., издадено от Началник на Отдел „Оперативни дейности“-гр.Варна, с което на ЕТ“НИСИ-Н. С.” с представляващ Н.С.С. за нарушение на чл.25, ал.1 т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лв., на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС.

Сподели:

Още новини от деня