съдебна палата русе съд прокуратура

Съдът реши да настани непълнолетен във ВУИ, след поредна кражба в Русе

В Районен съд – гр.Русе уважи Решение на МКБППМН при Община Русе от 15.11.2017г., по възпитателно дело № 57/2017г., с което се предлага по отношение на непълнолетния Т. Съдът да наложи възпитателна мярка “Настаняване във възпитателно училище-интернат”.

Т. бил отглеждан в семейна среда от майка си, тъй като родителите му били разведени от 2012 г., а бащата не проявявал заинтересованост към отглеждането и възпитанието на децата си. На 26.10.2016 г. майката на непълнолетния починала, поради което същият, заедно с брат си Ц. Д. бил настанен в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, в Русе. Понастоящем бащата живее и работи в гр.Варна.

Т. учил до осми клас в ОУ …. Русе, а от настоящата година е ученик в …. гр. Русе. Т. не проявявал интерес към учебния процес и нямал желание да ходи на училище. Имал множество бягства от училище, като се скитал безцелно по улиците в компания с други малолетни или непълнолетни. Т. се води на отчет в МКБППМН при Община Русе от 2015г., още докато бил отглеждан в семейна среда. До настоящият момент, за противообществени прояви, осъществяващи от обективна страна състава на престъпления против собствеността, в Комисията били водени единадесет възпитателни производства. По тези дела му били налагани различни възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН, като последната била “Предупреждение за настаняване във ВУИ”, за извършено деяние, осъществяващо състава на престъплението по чл.194 от НК. Само през 2017 г. в ОД на МВР-Русе били регистрирани около двадесет противообществени прояви на Т. против собствеността на гражданите. За част от тези прояви били извършвани предварителни полицейски проверки, а за други били образувани досъдебни производства. От настаняването си в ЦНСТД, Т. демонстрирал грубо и арогантно отношение както към служители от персонала, така и към останалите потребители на социалната услуга. Не спазвал дневният режим в Центъра и правилника за вътрешния ред, като системно нарушавал вечерния час и напускал самоволно. Само за 2017г. бил обявяван четири пъти за издирване от ОД МВР-Русе по сигнали на служители в ЦНСТД. Т. отказвал да посещава обществен възпитател и Център по правата на децата, по социални услуги към които бил насочен.

На 14.05.2017 г. Т. и М., също настанен в ЦНСТД, се разхождали по ул. “Михаил Арнаудов“. Минавайки покрай двор, стопанисван от „…“ двамата видели паркирани четири товарни автомобила, собственост на „…“ ЕООД. Двете момчета влезли в двора и проверили вратите на превозните средства, като установили, че три от тях са отключени. Поред проникнали в кабините на трите автомобила, от където взели намиращите се там различни дребни вещи и се отдалечили от мястото. Малко по-късно, по сигнал на управителя на „….“ ЕООД мястото било посетено от полицейски служители от Второ РУ при ОД на МВР-Русе. След като полицаите си тръгнали, Т. и М. се върнали при товарните автомобили, при което били видени от управителя на пострадалото дружество. Той го подгонил, като успял да хване Т., в когото открил печата на фирмата. Полицейските служители се върнали и отвели непълнолетния в полицейското управление, където била установена самоличността му. Пред инспектор от ДПС непълнолетният признал стореното и описал механизма на осъществяване на деянието. Преписката по този случай била изпратена в РРП. Въз основа на събраните материали прокурорът преценил, че Т. е непълнолетен, а деянието му не представлява голяма обществена опасност и е извършено поради лекомислие и увлечение, поради което по отношение на него могат успешно да се приложат възпитателните мерки по ЗБППМН. Поради това, с постановление от 29.06.2017г. било отказано образуването на досъдебно производство, а материалите касаещи извършеното от Т. деяние били изпратени в МКБППМН при Община Русе. Комисията образувала възпитателно дело № 57/2017г., по което с Решение от 15.11.2017г. предложила на РРС да наложи възпитателна мярка “Настаняване във възпитателно училище-интернат”.

Сподели: