Строителството на магистралата Русе - Велико Търново може да започне през 2022 година

Съдът трикратно завиши обезщетението за отчуждени имоти край Пейчиново за строителството на магистралата Русе – Велико Търново

Състав на Административен съд – Русе измени по жалба на М.И.Л. Решение № 744 от 20.10.2023г. Министерски съвет на Република България за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект Автомагистрала Русе – В.Търново, участъци Русе –Бяла и обход на гр.Бяла от км 0+500 до км 76 +040“ в участък „Обход на гр.Бяла“ от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741, от км 74+741 до км 76+040 на територията на Област Русе, в частта му, която касае оценката на отчуждени недвижими имоти по реда на чл.34а и следващите от ЗДС :

1.имот с идентификатор 55720.105.108 /105.24/– земеделска територия, нива в землището на с.Пейчиново, общ.Бяла, област Русе, с площ за отчуждаване 6,033дка – позиция №67 от Приложение 1, за който е определено обезщетение в размер на 4072лв, като увеличи размера на паричното обезщетение на 13 182лв лв.

2.имот с идентификатор 55720.104.114 /104.34/– земеделска територия, нива в землището на с.Пейчиново, общ.Бяла, област Русе, с площ за отчуждаване 0,245дка – позиция №57 от Приложение 1, за който е определено обезщетение в размер на 153 лв, като увеличи размера на паричното обезщетение на 535 лв.

Решението е окончателно съгласно чл.38, ал.8 от ЗДС.

Повече по темата може да се види тук

Сподели: