Създадена е организация за стартирането на програма „Моите зъбки – здрави и бели“ в общинските детски ясли

Създадена е организация за стартирането на програма „Моите зъбки – здрави и бели“ в общинските детски ясли в т. ч. разработка и печат на рекламни плакати по програмата. Сключен е договор с АИППДП „Д-р Елизабет Йорданова“ ЕООД – изпълнител на дейността.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Социални дейности, здравеопазване и транспорт“ през отминаващата седмица.

Проведена е работна среща на зам. – кмета по социални дейности, здравеопазване и транспорт Димитър Недев с представители на отговорните институции в областта на здравеопазването и ръководители на лечебни заведения. На срещата зам.-директорът на РЗИ – Русе разясни въведените временни противоепидемични мерки и дадените указания от главния здравен инспектор по отношение профилактика и лечение на установени случаи от заразното заболяване коклюш.

Публикувани са седмичните менюта на Детска млечна кухня и за детските ясли в ПП „Сладко бебе“ на сайта на Община Русе.

Актуализиран е регистърът на одобрените кандидати за финансово подпомагане по програма „Асистирана репродукция“ в периода от 2008 до 2024. Извършена бе проверка по КАО.

Изготвен е приемо–предавателен протокол от извършена проверка на отчетните документи на изпълнителя на профилактичните прегледи на спортуващите деца и ученици в община Русе.

Експерти от отдел „Здравни дейности“ взеха участие в работна среща с представители на УМБАЛ „Канев“ и УМБАЛ „Медика“ в Пленарна зала на Община Русе във връзка с дейности по програма „Академия за родители към Община Русе“.

Представители на Община Русе участваха работна среща относно внедряването на изкуствен интелект (AI). Извършена бе подготовка на документи на отдел „Здравни дейности“ за обучение на AI.

Изготвено е техническо задание за обществена поръчка за закупуване и доставка на автомобили за Община Русе и второстепенни разпоредители.

Съставени са: писма до директори на ДМК, ДЯ и управители/директори на социални услуги, с цел предоставяне на информация за отпадъчни храни; писма до директори на ДЯ и управители/директори на социални услуги, с цел предоставяне на информация за случаи на коклюш; писма до директори на ДЯ относно спазване на правилата при извеждане на децата в двора.

Извършени са консултации на граждани от експертите в отдел „Здравни дейности“ за: кандидатстване по Програма „Асистирана репродукция“; запитвания на родители за подаване на заявления за класиране в детските ясли; прием на документи, относно отпускане на еднократна помощ на новородено второ дете и/или близнаци, както и на граждани по реда на чл. 2, т. 1 от Наредба №21 на Общински съвет-Русе.

Сподели: