На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради изграждане на водопроводни връзки по ул. „Мария Луиза“ и ул. „Муткурова“ в гр. Русе на 15.03.2023 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици: 

  • ул. „Мария Луиза“ в участъка от ул. „Видин“ до ул. „Цар Шишман“;
  • ул. „Муткурова“ в участъка от ул. „Св. Горазд“ до ул. „Хан Аспарух“;
  • ул. „Дойран“ в участъка от ул. „Ген. Паренсов“ до ул. „Хан Аспарух“;
  • бул. „Цар Освободител“ в участъка от ул. „Ген. Паренсов“ до ул. „Хан Аспарух“;
  • ул. „Хан Аспарух“ в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Муткурова“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Сподели: