На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради изграждане на водопроводни връзки по ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Цар Калоян“ и ул. „Николаевска“ в гр. Русе на 17.03.2023 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици:

  • ул. „Неофит Бозвели“ в участъка от ул. „Борисова“ до ул. „Витоша“;
  • ул. „Витоша“;
  • ул. „Давид“ в участъка от ул. „Видин“ до I РПУ;
  • ул. „Видин“ в участъка от ул. „Мария Луиза“ до ул. „Момина клисура“;
  • ул. „Цар Калоян“ в участъка от ул. „Червен“ до ул. „Рила“;
  • ул. „Николаевска“ в участъка от ул. „Цар Самуил“ до ул. „Рила“;
  • ул. „Рила“ в участъка от бул. „Ген. Скобелев“ до ул. „Цар Калоян“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането. 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Сподели: