ВиК лого

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопроводен клон по ул. „Плиска“в гр. Русе на 30.03.2023 г. от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните абонати: ф. „СТЕСА“, с-н „Локомотив“, спортна зала „Локомотив“, блок на БДЖ, търговски комплекс „Товарна гара“ и потребители в района на Товарна гара.

Поради изграждане на водопроводни връзки по бул. „Цар Освободител“ в гр. Русе на 30.03.2023 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване по бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Ген. Скобелев“ до ул. „Панайот Хитов“, както и на потребителите в бл. „Бозвели“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането. 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Сподели: