На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради изграждане на водопроводни връзки по ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Доростол“ в гр. Русе ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в следните зони:

ДатаЧасови интервалЗона с нарушено водоподаване
24.07.2023 г.8:30 – 17:00 ч. ул. „Пенчо Славейков“ в участъка от ул. „Добри Немиров“ до ул. „Константин Иречек“; ул. „Константин Иречек“ в участъка от ул. „Александровска“ до ул. „Атанас Буров“
25.07.2023 г. 9:00 – 17:00 ч. ул. „Въча“; ул. „Доростол“ в участъка от ул. „Тулча“ до ул. „Битоля“; бл. „Ахелой 2“, бл. „Сълза“ и Дом „Св. Димитър Басарбовски“

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Сподели: