vik-ruse-logo

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради изграждане на водопроводна връзка по ул. „Хан Аспарух“ в гр. Русе на 27.07.2023 г. от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици: 

• ул. „Хан Аспарух“ в участъка от ул. „Муткурова“ до ул. „Д-р Петър Берон“;

• ул. „Д-р Петър Берон“ в участъка от бул. „Ген. Скобелев“ до ул. „Хан Аспарух“;

• ул. „Проф. Асен Златаров“ в участъка от бул. „Ген. Скобелев“ до ул. „Хан Крум“;

• ул. „Поп Богомил“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Сподели: