На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с ремонтни дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“ през следващите дни предстои да бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати в няколко района на гр. Русе:

Поради направа на връзка на новоизграден главен клон по бул. „Гоце Делчев“ на 25.05.2022 г. от 8:00 до 19:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Ген. Кутузов“, комплекс „Левента“, Троянските блокчета, както и на абонатите от високите части на кв. „Дружба 2“. 

Поради направа на главни връзки към новоизграден водопровод по ул. „Филип Станиславов“ на 26.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в кв. „Чародейка Г- Север“ (с изключение на бл. 402 и бл. 403) и в. з. Касева чешма.

Във връзка с изграждане на сградни водопроводни отклонения по ул. „Филип Станиславов“ на 27.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в бл. 402 и бл. 403 в кв. „Чародейка Г- Север“.

Поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Алеи Възраждане“ на 27.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Алеи Възраждане“ в участъка от ул. „Яребична“ до ул. „Янтра“. 

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Сподели: