На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради направа на главни връзки към новоизграден водопровод по ул. „Кирил Старцев“ в гр. Русе на 26.08.2022 г. от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Васил Априлов“, ул. „Любен Каравелов“ в участъка от ул. „Баба Тонка“ до бул. „Придунавски“ и по ул. „Кирил Старцев“ в участъка от ул. „Духовно възраждане“ до ул. „Любен Каравелов“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Сподели: