На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Дондуков-Корсаков“ в гр. Русе на 16.09.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Николай Здравков“ в участъка от ул. „Цар Шишман“ до ул. „Ген. Гурко“, ул. „Дондуков-Корсаков“ в участъка от ул. „Николай Здравков“ до ул. „Неофит Бозвели“ и по ул. „И. С. Аксаков“. 

Поради подвързване на водопровод по ул. „Ген. Кутузов“ в гр. Русе на 16.09.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите южно от ул. „Мальовица“ и ул. „Тинтява“, както и на телевизионната кула, ресторант „Левента“, местност Под Левента и водоснабдителните кооперации в района.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Сподели: