На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради подвързване на част от новоизграден водопровод по ул. „Ангел Кънчев“ в гр. Русе на 02.03.2023 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици: ул. „Ангел Кънчев“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Проф. Асен Златаров“; ул. „Г. С. Раковски“ в участъка от ул. „Петко Д. Петков“ до пл. „Св. Троица“; ул. „Проф. Асен Златаров“ в участъка от пл. „Св. Троица“ до ул. „Ангел Кънчев“, както и на потребители в района на пл. „Св. Троица“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Сподели: