фолклорния фестивал „От Дунав до Балкана”

Съставът на Българско сливово спечели специалната награда „Купата на кмета“ на фестивала „От Дунава до Балкана“

Завърши единадесетото издание на фолклорния фестивал „От Дунав до Балкана”. Той се организира всяка година по време на дните на Община Борово, а именно на 1 и 2 септември. Посветен бе на 120 години читалищна дейност в Борово.

Община Борово кандидатства пред Европейската комисия за недвижима ценност с национално значение и Фолклорен Фестивал «От Дунав до Балкана» е включен в Националния календар на Европейската година на културното наследство за 2018г. Редом до логото на фестивала е и логото на Европейската година на културното наследство.

Участие взеха над 2000 деца, младежи, жени и мъже, от 65 населени места на 13 области на България – Варна, Добрич, Силистра, Русе, Шумен, Разград, Търговище, В.Търново, Габрово, Стара Загора, Плевен, Враца, София, или от цяла Северна България, от източната до западната ни граница, от р. Дунав до под Балкана и Тракия.

Фестивалът имаше състезателен характер. В различните категории се състезаваха 36 индивидуални изпълнители от 4 до 80 години, 6 групи за автентичен и изворен фолклор, 62 групи за обработен фолклор и хорове, 5 мъжки певчески групи, 16 танцови състави и клубове, 4 разказвачи, 6 обичая, 10 дуети, триа, квартети и квинтети, 6 групи за хора в неравностойно положение, 2 оркестъра и 6 ревюта на национални костюми с над 150 годишна история.

За голямата награда «Купа на кмета» – 2018г. се състезаваха по между си 10 културни институции, показващи високо качество на художествения продукт и цялостно представяне.

Тази година за първи път в състезателната програма участваха рекорден брой малки българчета – над 35 индивидуални изпълнители и детски формации. Това е потвърждение, че фестивалът е мост от миналото към бъдещето.

Ето и резултатите, обективирани в протокола на журито:

I.Специални награди на фестивала „Купатa на кмета”

1-во място – купа, грамота и парична награда от 500 лв.

НЧ „Възраждане 1908” с. Българско сливово, общ. Свищов, обл. В.Търново

2-ро място – купа, грамота и парична награда от 300 лв.

НЧ „Развитие 1895” гр. Стражица, обл. В. Търново

3-то място – купа, грамота и парична награда от 200 лв.

НЧ „ Христо Ботев 1927” с. Кипра, общ. Девня, обл. Варна

II. Награди по категории:
1. Танцови състави:

• с участници до 18 г. възраст:

I-во място – златен медал и грамота
ДТС „Косовче” при НЧ „Развитие -1899” с. Полско косово, общ. Бяла

II-ро място – сребърен медал и грамота
ТС „Изворче” при НЧ „Пробуда – 1928”, с. Малчика

III- то място – бронзов медал и грамота-не се присъжда

• с участници над 18 г. възраст:

I-во място – златен медал и грамота
ФТС „Йосиф Йовчев” Частен Клуб гр. Полски Тръмбеш

II-ро място – сребърен медал и грамота
ТФ „Басарбовски лудории” при НЧ ” Св. Димитър Басарбовски 1902, с.Басарбово, обл.Русе

III- то място – бронзов медал и грамота – не се присъжда

• клубни танци:

I-во място – златен медал и грамота
ТШ „Играорци”-група”Мераклии” НЧ”Св.св.Кирил и Методий1919” гр.Две Могили

II-ро място – сребърен медал и грамота -не се присъжда

III- то място – бронзов медал и грамота -не се присъжда

2. Певчески групи:
2.1. Женски певчески групи за автентичен фолклор:

I-во място – златен медал и грамота

ГАФ ”Незабравка” НЧ „Надежда1883” с. Полски синовец, общ.Полски Тръмбеш
ЖПГ”Здравец” ПК”Здравец-2” гр.Ген.Тошево

II-ро място – сребърен медал и грамота
ГАФ при НЧ „Трезвеност – 1870” гр. Сухиндол
ЖПГАФ ”Обретенски баби” НЧ „Христо Ботев1928” с.Обретеник, обл. Русе

III- то място – бронзов медал и грамота
ЖПГ за автентичен фолклор при НЧ „Димитър Минчев-1896” с.Паскалево,общ.Добрич

2.2. Женски певчески групи /хорове/ за обработен фолклор:

I-во място – златен медал и грамота
ЖПГ ”Българка” при НЧ „Пробуждане1907” с.Тученица, общ.Плевен
ВГОАФ „Изворица” при НЧ „Ал.Константинов1919” с.Ясеново,общ.Казанлък, обл. Стара Загора

II-ро място – сребърен медал и грамота

Дамски народен хор „Славей” при НЧ „Светлина-1905” с.Вълчитрън, общ.Пордим,обл.Плевен
ФГ «Северняшки песни» при НЧ„Просвета1898“с.Страхилово, общ.П.Тръмбеш, обл. В. Търново

III- то място –златен медал и грамота
ФГ „Славей” при НЧ «Мита Стойчева 1900» с. Обединение, обл. В.Търново
ЖФГ „Болярка” при НЧ „Развитие 1874“ гр. В. Преслав, обл.Шумен

2.3. Мъжки и смесени певчески групи:

I-во място – златен медал и грамота
Смесен народен хор при НЧ „Трезвеност – 1870” гр. Сухиндол

II-ро място – сребърен медал и грамота
ФГ „Камчийска лилия” при НЧ „П.Р.Славейков“ с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна

III- то място – бронзов медал и грамота
Мъжка певческа група при НЧ „Канев –Пробуда1924” Горно Абланово, общ.Борово
Смесена певческа група „Зорница” при НЧ ”Селски будител1928”с.Батин

3. Индивидуални изпълнения:
3.1. Жени:

I-во място – златен медал и грамота
Кера Костова при НЧ„Просвета1898“ с.Страхилово, общ.П.Тръмбеш

II-ро място – сребърен медал и грамота
Еленка Дамянова при НЧ „Христо Ботев-1925 г.” , с. Иваново,общ. Иваново,обл. Русе

III- то място – бронзов медал и грамота
Марийка Сталева при ПК „Брацигово” гр. Добрич

3.2. Мъже:
I-во място – златен медал и грамота
Иван Янков НЧ”Развитие 1899” с. Полско косово, обл. Русе
Борис Цонев при НЧ „П.Р.Славейков“с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна

II-ро място – сребърен медал и грамота
Петър Стойчев при НЧ „Н.Вапцаров1908” гр. Вятово, обл.Русе

– за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
Евгени Кръстев при НЧ „Искра 1898” гр. Борово

4. Индивидуални изпълнения деца и младежи:
4.1. Деца до 14-годишна възраст включително:

I-во място – златен медал и грамота
Георги Христов Стоевски – Частна школа гр.Свищов
Светла Ивайлова Коларова НЧ „Надежда 1903“ с. Имренчево, общ. В. Преслав, обл.Шумен

II-ро място – сребърен медал и грамота
Виктория Йорданова Стоянова ПК ”Здравец” гр. Борово
Ирена Ивайлова Коларова НЧ „Надежда 1903“ с. Имренчево общ. В. Преслав

III- то място – бронзов медал и грамота
Гергана Калинова Валентинова НЧ „Надежда 1903“с. Имренчево, общ. В. Преслав, обл.Шумен
Симона Огнянова Бецова гр. Плевен

4.2. Младежи от 14 до 29-годишна възраст включително:

I-во място – златен медал, грамота
Елизабет Илиянова Златкова НЧ „Трезвеност – 1870” гр. Сухиндол

II-ро място – сребърен медал и грамота
Никол Саниславова Йончева Частна школа гр.Свищов

III- то място – бронзов медал и грамота

Валентина Красимирова Крумова Частна школа гр.Свищов

5. Вокални и камерни формации – дуети, триа, квартети и др. /в категорията няма ограничение за участие – могат да участват изпълнители от всички възрасти:

– за класираните на I-во място – златен медал и грамота
Трио „Нове” Частна школа гр.Свищов
Квартет ”Славейче” НЧ «Мита Стойчева 1900» с. Обединение

– за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота
ДФ «Калинка» НЧ „Надежда 1903“ с. Имренчево, общ. В. Преслав, обл.Шумен

– за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота
Дует: Калина Колева и Милко Блажев НЧ «Мита Стойчева 1900» с. Обединение и НЧ «Светлина 1927» с. Цревец, общ. П.Тръмбеш

6. Категория „Хора с увреждания“ – (деца и възрастни)

I-во място – златен медал и грамота
ЦСРИ на незрящи граждани гр. Русе – Група „Кенари”
Селин Якубова – ЦОП гр. Борово

II-ро място – сребърен медал и грамота
ПК и Клуб на хора с увреждания гр. Гулянци, обл. Плевен

III- то място – бронзов медал и грамота
ГНП „Детелина” – ЦСРИ гр. Полски Тръмбеш

7. Обичаи, обреди, коледарски и кукерски групи, народни разказвачи:
7.1. Групи за обичаи и обреди:
I-во място – златен медал и грамота
Младежка група за обичаи при НЧ ”Развитие-1904” гр.Търговище,кв.Въбел
ГАФ при НЧ ”Възпитател-Камен1896” с.Камен

II-ро място – сребърен медал и грамота
ГАФ при НЧ ”Ст.Караджа 1941” с.Чернооково, обл.Добрич
Група за обичаи при НЧ „Развитие -1899” с.Полско косово, общ. Бяла

III- то място – бронзов медал и грамота
ГАФ при НЧ ”Искра1898” гр. Борово

7.2. Коледарски и кукерски групи:
I-во място – златен медал и грамота
Мъжка коледарска група„Сандровски момци” при НЧ “Васил Левски – 1928г.“, с. Сандрово, общ. Русе

II-ро място – сребърен медал и грамота – не се присъжда
III- то място – бронзов медал и грамота- не се присъжда

7.3. Разказвачи / словесен фолклор/
I-во място – златен медал и грамота
Мария Русева, Йовка Николаева и Соня Денева ПК „Бай Гатю” гр.Борово
II-ро място – сребърен медал и грамота
Милена Колева – НЧ „Трудолюбие1884” гр.Бяла
Мария Русева – НЧ «Искра1898» гр. Борово

III- то място – бронзов медал и грамота – не се присъжда

8. Ревю на автентични тъкани и костюми:
I-во място – златен медал, грамота
Сестри Иванови при НЧ „П.Р.Славейков“, с.Близнаци,общ.Аврен,обл.Варна

II-ро място – сребърен медал и грамота
Ревю на носии – НЧ „Трудолюбие1884” гр.Бяла
ГАФ при НЧ „Ст.Караджа 1941” с.Чернооково, обл.Добрич
Мирослава Станева – НЧ „Искра1898” гр. Борово

III- то място – бронзов медал и грамота
НЧ „Развитие -1899” с.Полско косово, общ. Бяла -Представяне на детска автентична носия

9. Инструменталисти:
I-во място – златен медал и грамота- не се присъжда
II-ро място – сребърен медал и грамота- не се присъжда
III- то място – бронзов медал и грамота – не се присъжда

10. Награди извън категориите:
10.1. Награда „Откритие на фестивала“ –златен медал и грамота

Славея Яворова 9 г. гр. Шумен

10.2.Традиция и приемственост –златен медал и грамота за най-млад и най-възрастен участник , заедно на сцената
Общински съюз на пенсионерите – 2004 гр. Борово, обл. Русе
НЧ „Възпитател-Камен 1896” с. Камен

10.3„Автентичност” – златен медал и грамота

ГАФ „Черноочки” НЧ „Ст. Караджа 1941” с. Чернооково, общ. Добрич
ПК „Брацигово” гр. Добрич

Награда на документалната поредица „ Фолклорът „ по телевизия „Дестинация България”- медал, грамота о участие в телевизионната поредица

Керана Иванова Христова гр.София

Награда на Музикална компания „Латона лайф” – медал, парична премия и грамота

ТК „Боровски ритми” при НЧ „Искра1898” гр. Борово

Награда на НЧ „Искра 1898” за млади изгряващи таланти – златен медал и грамота
Адриана и Веселин Желеви – НЧ „Хр. Ботев 1928” с. Бъзовец, общ. Две могили

Награда „Устрем” – награда за хора в неравностойно положение
златен медал и грамота
Сдружение „Съюз на слепите” гр. Русе

Сподели:

Още новини от деня