Състезание "Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия" ще се състои на 24 март

Състезание „Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия“ ще се състои на 24 март

Състезание "Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия" ще се състои на 24 март

Русенски университет „Ангел Кънчев“, чрез Катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ организира традиционно годишно междурегионално състезание в подкрепа на предприемаческите умения на младите хора и развитие на социално отговорно поведение.

Темата на събитието е: „ЗАЧИТАНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ СОЦИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ“. То ще се проведе на 24.03.2023 г. (петък) от 10.00 до 16.00 часа в зала 2.203 Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Формираните в деня на състезанието отбори ще бъдат подкрепяни от предварително обучени от катедра „МСД“ ментори – студенти от специалностите, изучавани във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет.

Отборите ще бъдат оценявани в 4 категории:

👉 иновативност,

👉 креативност,

👉 социална значимост и

👉 приложимост на предлаганите идеи по зададена изходна ситуация, за която трябва да предложат решение.

Вярваме, че тези наши инициативи развиват умения и компетенции, които са значими както за личностния просперитет на подрастващите, така и за споделеното по-добро бъдеще на нашите региони. Само заедно можем да променяме света около нас!

Сподели: