Състезание „Най-добра медицинска сестра“ и „Най- добра акушерка“ се състоя в Русенския университет

Състезание „Най-добра медицинска сестра“ и „Най- добра акушерка“ се състоя в Русенския университет

На 25.05.2022 г. от 13.00 ч. студенти от катедра Здравни грижи – специалности Медицинска сестра и Акушерка от Русенски университет „Ангел Кънчев“ участваха в състезание „Най-добра медицинска сестра“ и „Най-добра акушерка“.

Състезанието бе организирано в рамките на Майските празници на Русенски университет.

В състезанието на специалност Медицинска сестра взеха участие 10 студенти от първи и втори курс . Темата на състезанието беше „Хигиенно миене и хигиенна дезинфекция на ръце“ – демонстрация на техниката по предварително зададен алгоритъм. За онагледяване на извършената дезинфекция и нейното качество бе използван дезинфектант за кожна дезинфекция с добавен фосфорисциращ агент и специален апарат за визуализация. С най-добри резултати и първо място бяха отличени две студентки от специалност Медицинска сестра:

🌟Ивелина Христофорова Тодорова (втори курс) и

🌟Десислава Георгиева Йонкова (първи курс).

​От специалност Акушерка 6 студента взеха участие в състезанието „Най-добра акушерка“ на тема: „Тоалет на гениталии на бременна с патологична бременност“.

Демонстрацията на умения на участниците беше наблюдавана с голям интерес.

Сподели: