Състезание под надслов „Спортът е по-добрия начин децата да пораснат“ събира ученици утре в комплекс „Ялта“

„Спортът е по-добрия начин децата да пораснат“ е мотото на ученическите състезания, които ще се проведат утре в Русе.

Събитието се организира в сътрудничество между Областна дирекция на МВР – Русе, Регионално управление на образованието – Русе, Ученическа спортна школа – Русе и с любезното съдействие на Община – Русе. То се провежда на основание сключено споразумение между Главна дирекция „Национална полиция“ и Съюза на пивоварите в Р България за сътрудничество и взаимодействие в превантивна кампания срещу употребата на алкохол от лица под 18 годишна възраст под мотото „Спортът е по-добрия начин децата да пораснат“.

Състезанията ще се състоят в петък от 11:00 часа в залата на Спортен комплекс „Ялта“.

Ще участват 60 деца, ученици на възраст 11-12 години.

Във връзка с Постановление на Министерски съвет № 215/14.09.2012 г. (Обн. ДВ, бр.72 от 2012 г. и доп. бр.62 от 2013г. бр.60 от 2014г. и бр. 41 от 2015г.) е създаден Национален съвет по превенция на престъпността – консултативен орган, изпълняващ функциите по формиране и реализиране на политиката на МС по въпросите на превенция на престъпността, както и по организиране и контрол на изпълнението на действащата Национална стратегия по превенция на престъпността (2012-2020г.).

В План за изпълнение на приоритетите и постигане целите на Националния съвет по превенция на престъпността за периода 2016-2018г. е заложена мярка № 89 – „Реализиране на кампания „Спортът е по-добрия начин децата да пораснат“. Същата дейност е заложена и в Плана за действие по Националната стратегия за младежта (2010-2020), а именно: кампания за превенция на правонарушения, извършени от младежи, по приоритет 9 – „Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността“. Мярката е заложена на основание сключено споразумение между Главна дирекция „Национална полиция“ и Съюза на пивоварите в Р България за сътрудничество и взаимодействие в превантивна кампания срещу употребата на алкохол от лица под 18 годишна възраст под мотото „Спортът е по-добрия начин децата да пораснат“. Предвидено е реализиране на спортни дейности, с цел популяризиране на физическото възпитание и спорта сред подрастващите и ограничаване на извършените от тях престъпления и правонарушения.

Във тази връзка ОД на МВР – Русе бе номинирана от ГДНП за домакин на спортно състезание между ученици, които да се проведат под мотото „Спортът е по-добрия начин децата да пораснат“.

Сподели: