Състоя се публично обсъждане в Община Русе на концепциите за интегрирани териториални инвестиции по Програма „Развитие на регионите“

Състоя се публично обсъждане в Община Русе на концепциите за интегрирани териториални инвестиции по програма „Развитие на регионите“

На 12 март бе проведено публично обсъждане в Община Русе на концепциите за интегрирани териториални инвестиции по програма „Развитие на регионите“, преминали административно съответствие и допустимост, които ще се изпълняват на територията на област Русе. Концепцията, която представи Община Русе, включва 9 проектни идеи на трима партньори, сред които Община Русе, Община Сливо поле и „Общински транспорт Русе“ ЕАД. Дейностите, които се предвижда да се изпълняват, са изграждане на Мултифункционален център за деца и младежи от уязвими групи, закупуване на 2 екологично чисти електрически автобуса, които да обслужват линията Русе – Гюргево, основен ремонт на пътя Николово – Червена вода, изграждане на комплексен панорамен велосипеден маршрут с инфраструктура за туристически атракции  „ЕвроВело6ˮ, изграждане на реплика на римска гробница мавзолей в землището на с. Бабово, община Сливо поле, цялостен ремонт на сградата на Русенската художествена галерия, създаване и промотиране на общ културно-исторически туристически продукт „Култура, природа и история – Русе – Сливо поле“ и облагородяване на зелена зона за отдих и обновяване на спортно игрище и детска площадка в междублоково пространство в кв. Чародейка. Общата стойност на всички инвестиции е 29 759 000 лева.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“ през отминаващата седмица.

Сподели: