община борово

Със задна дата са увеличени с 20 % основните месечни работни заплати на кметовете в Община Борово

Общински съвет – Борово реши в края на месец януари тази година, считано от 01.12.2022 г., размерът на основните месечни работни заплати на кметовете в Община Борово да бъде увеличен с 20 %.

Сподели: