блок шейново саниране 2018

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени в рамките на бюджета на МРРБ, отпускат се пари за санирането на 4 блока в Русе

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени в рамките на бюджета на МРРБ.

Средствата са необходими, за да бъде изпълнен поетият през 2015 г. ангажимент от държавата, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за обновяване на общо 2022 блока. Към момента обаче се оказва, че липсва достатъчен финансов ресурс и не достигат средства за завършването на последните 52 жилищни сгради.

Осигурените средства са първият транш за завършване на сградите по програмата. Предстои одобряването на още два, като парите ще бъдат разходвани през периода 2023-2025 г. Те ще бъдат предоставени от бюджета на МРРБ за съответната година на общинските администрации чрез трансфери по сключени споразумения.

Става въпрос за санирането на последните 52 блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в общините Столична (24), Пловдив (1), Русе (4), Хасково (10), Добрич (8), Каварна (3) и Тутракан (2), които имат сключени договори през 2015 и 2016 г., но за които не е осигурен финансов ресурс през годините. 

Сподели: