Със 17 деца повече завърши учебната година в детска градина „Ален мак“ в Община Иваново

Със 17 деца повече завърши учебната година в детска градина „Ален мак“ в Община Иваново. В началото на 2017/2018 учебна година те са били 123. На 1 декември те са вече 135, а на 31 май тази година – 140.

Към 27 юни в детската градина има 7 групи, разпределени във филиалите:
– Иваново – 23 деца,
– филиал „Слънчо“ – Щръклево – 2 групи – 50 деца,
– филиал „Слънце“ – Пиргово – 1 група – 24 деца,
– филиал „Кокиче“ – Тръстеник – 1 група – 20 деца,
– филиал „Детска китка“ – Сваленик – 1 група – 11 деца,
– филиал „Българче“ – Красен – 1 група – 15 деца.

Към края на юни децата са 143. От тях 20 ще постъпят в първи клас от месец септември. 130 е очакваният брой на децата за новата учебна година. От тях от ромски произход ще са 40. Посещаемостта на детската градина е висока, като голяма роля за това имат педагозите, които в началото на всяка учебна година посещават децата и беседват с родителите им.

5 деца посещават детската градина, като пътуват със собствен транспорт. Това са: 1 дете от Писанец до Щръклево, 2 деца от Гърчиново до Сваленик, 3 деца от Мечка до Пиргово.

За децата се грижи общо персонал от 34 души, като 15 са педагози. Трима медицински специалисти обслужват децата. Учебните помагала за децата от подготвителната група са безплатни. Постигнат е стопроцентов обхват на децата на възраст 5 – 6 години, подлежащи на задължително обучение. Висок е обхватът на децата, които са на възраст от 2 до 5 години.

Сподели:

Още новини от деня