Съществени промени в Ново село в първата година от управлението на кмета на Община Русе Пенчо Милков и през поредния мандат на кмета Мариела Йорданова

Съществени промени в Ново село в първата година от управлението на кмета на Община Русе Пенчо Милков и през поредния мандат на кмета Мариела Йорданова

Съществени промени в Ново село в първата година от управлението на кмета на Община Русе Пенчо Милков и през поредния мандат на кмета Мариела Йорданова

Съществени промени има в Ново село в първата година от управлението на кмета на Община Русе Пенчо Милков и през поредния мандат на кмета Мариела Йорданова.

Подобрено е административното обслужване и комуникацията с гражданите, като са обновени техническите средства на служба „Гражданско състояние“. Осъществявано е целогодишно поддържане на градинките и парковете на територията на цялото населено място. Боядисани и освежени са съоръженията на изградените детски площадки. Овладяване популацията на бездомните кучета. Осигурено е системно сметосъбиране на отпадъци и извозването им до сметището в град Русе. Премахнати са три нерегламентирани сметища в близост до селото. Доставени са 20 бр. компостери за преработка на растителни отпадъци. През 2020 г. е асфалтирана ул. „Мургаш“ на обща стойност 45 399 лв. За по-доброто опазване на обществения ред и сигурност на жителите е поддържано постоянно видео наблюдение в селото. Съвместно със служители на ОП „Комунални дейности“ са поставени 9 нови осветителни тела, ремонтирани са 10 бр., и са подменени 60 крушки. Извършен е ремонт на помещения в сградата на Кметството. Монтирани са пътни знаци на основните кръстовища и улици. Подновена е част от кабелната мрежа на местния оператор.

В отлично състояние се поддържа спортния комплекс, който целогодишно е отворен за жителите на селото. Ремонтирана е входната врата на Храм „Св. Пророк Илия“. Извършен е ремонт и са положени системни грижи по поддръжката на за пенсионерския клуб. Периодично е предоставяна информация на земеделските производители относно стартирането на приеми на заявления за подпомагане по схеми на Държавен фонд „Земеделие“. Своевременно е предоставяна информация на земеделските производители по епизоотичната обстановка, използването на препарати за растителна защита и защитата на пчелни семейства при пръскане с химически препарати. Системно са дезинфекцирани всички обществени терени и сгради, детски съоръжения и съоръжения за отдих. Спазени са всички изискванията за превенция на населението срещу заразяване с COVID 19, като към 04.09.2020 г. няма нито един случай на диагностициран с този вирус.

Сподели: