проект оу ангел кънчев

Съществено е подобрен образователният процес в ОУ „А. Кънчев“ благодарение на финансиран от МОН проект

Ръководството на ОУ „Ангел Кънчев“- Русе полага значителни усилия за модернизиране на технологичната инфраструктура на училището. Заедно с обучението на педагогическия колектив за електронизация на учебния процес и предстоящо въвеждане на електронни дневници, в момента се изгражда система за високоскоростен интернет, за ефективното му  използване в педагогическата практика. В своята преподавателска работа учителите използват активно възможностите на двата училищни компютърни кабинета и класните стаи, в които има монтирани интерактивни дъски, правещи учебния процес особено увлекателен и ефективен.

Със стремеж новите технологи да достигнат до всички класни стаи беше разработен и представен в МОН  Училищен проект „Изграждане на интерактивна среда за дигитално обучение в класните стаи“. Изключително радостно е , че проектът е одобрен и финансиран от МОН.

Проектът „Изграждане на интерактивна среда за дигитално обучение в класните стаи” допринесе за създаването на няколко интерактивни класни стаи, където преподаватели и ученици имат достъп до интерактивно дигитално работно поле – интерактивна дъска/интерактивен дисплей. Изграждането на ИКТ център ще осигури много по-богати възможности-разнообразни учебни материали, е-учебници, мултимедийни и дигитални ресурси, он-лайн платформи за обучение и създаване на виртуални класове с интегрирано облачно пространство. За да може да се използват новите технологии във всички класни стаи предстои, в рамките на проекта са осигурени допълнително 3 мобилни интерактивни дисплея, с вградени компютърни модули и софтуер. Оборудването е доставено през този месец и са обучени съответните педагогически специалисти за работа с него.

Осъществяването на проекта ще послужи за полагането на основа за стандартизиране на единен модел на работа в дигитална среда, използвайки електронни учебници, мултимедийни и 3D ресурси в процеса на обучение.

Осъществяването на проекта превръща училището  в модерен образователен център, в който  100% от класните стаи ще имат на разположение необходимата техника и софтуер за качествено дигитализиран процес на обучение, а училището ще разполага с необходимата инфраструктура, за да подготви изцяло преподавателския колектив за работа в подобен тип учебна среда.  Всичко това прави ОУ „Ангел Кънчев“- Русе в особено привлекателно и конкурентно за учениците  учебно пространство

Сподели:

Още новини от деня