Детска градина „Слънце”

Същински курс по Мастър шеф в подготвителна група на Детска градина „Слънце”

Същински курс по Мастър шеф организираха учителите и родителите за децата от 3 „а” подготвителна група на Детска градина „Слънце”. С тяхна помощ малчуганите приготвиха и аранжираха вкусни здравословни садвичи с подчертани арт мотиви, които подредиха в кратка изложба. В хода на инциативата учителите Татяна Томова и Радостина Николова запознаха децата с основните здравословни храни, а медицинска сестра Галя Стоянова им представи пирамидата на здравословното хранене.

Правилното хранене и възпитание на децата са сред двете най-важни осъзнати задължения както на родителите, така и на учителите на подрастващите, коментираха от ръководството на детската градина. В ДГ „Слънце” се прилагат принципите на здравословнто хранене, а от четири години се работи и надгражда проектът „Зъбки като перли” в патньорство с колеги от Финландия.

Сподели:

Още новини от деня