С близо 100 повече са постъпилите на работа русенци през септември

През септември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 667 (с 96 повече отколкото през август). Започналите работа безработни без квалификация са 183, с работническа професия са 202, а специалистите със средно специално и висше образование – 282. Над половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 151. Заетост е осигурена на 99 продължително безработни от областта, както и на 36 безработни с намалена трудоспособност.Трудовите посредници са осигурил…

Source: *119615.html

    

Сподели: