нап русе данъчно

С близо 24 млн. лева повече приходи в НАП – Русе до края на ноември

Над 25,7 млрд. лева са приходите, постъпили в НАП от началото на годината до края на ноември. Това са с почти 3,7 млрд. лв. повече спрямо същия период на 2020 г., сочат данните на приходната агенция. В офиса на НАП в Русе общите постъпления са над 361.9 млн. лева, което е с почти 24 млн. лв. повече от аналогичния период на 2020 г. 

Общо данъчните приходи в страната от януари до 30 ноември възлизат на над 14,7 млрд. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е близо 3,9 млрд. лв., над 3,1 млрд. лв. е корпоративния данък и 7,5 млрд. лв. ДДС. За офиса на НАП в Русе данъчните приходи са над 156.2 млн. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е близо 71.7 млн. лв., а над 39.9 млн. лв. е корпоративният данък и 42.7 млн. лв. ДДС. 

Най-висок е ръстът на постъпленията в Агенцията при корпоративния данък – над 80 % , като това основно се дължи на промяната в сроковете за плащане на авансовите вноски.  За русенския регион това увеличение надхвърля 44 %. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават в страната с близо 16 на сто, а в Русе достига 21 %.

Общият размер на внесените осигурителни вноски в НАП до края на ноември надвишава 10,5 млрд. лв. в това число над 6,2 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване, 2,7 млрд. лв. – за здравноосигурителни вноски и 1,5 млрд. лева за допълнително задължително пенсионно осигуряване. В русенския офис осигурителни вноски са 201.6 млн. лв. в това число над 121 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 52.9 млн. лв. – за здравноосигурителни вноски и 27.7 млн. лева за ДЗПО. Постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво на национално ниво с почти 10 на сто спрямо същия период на миналата година, като за Област Русе те надхвърлят 12 %.  

 „Уверени сме, че с тези темпове, ръстът на приходите през 2021 г. ще надмине очакванията ни. Увеличението на доброволното деклариране и плащане от бизнеса и гражданите се дължи на партньорския подход от страна на НАП, фокусът ни  големите данъчни рискове и единното прилагане на закона“, каза по повод рекордните приходи изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.

Сподели: