земя земеделие обработка

С близо 40 % нараства за година цената на земеделската земя в Северен централен район

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 941 лв.,което е със 7.9% повече в сравнение с 2017 година. Спрямо предходната година през 2018 г. увеличение е отчетено в цената на нивите – с 12.6 %. Цената на постоянно затревените площи намалява с 16.8%. През 2018 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район -1345 лв. на декар. Увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в Северния централен район с център Русе – с 39.5%, и в Южния централен район -с 22.7%. Цената на земята в Югоизточния район остава почти на същото равнище спрямо 2017 г. – отбелязано е слабо повишение с 0.8%. През 2018г. се наблюдава намаление в цената на един декар земеделска земя в Югозападния район-с 53.4%, в Северозападния -с 4,5%, и в Североизточния район -с 4.0%.

Това сочат данните на Националния статистически институт, оповестени днес.

Съгласно методологията на Евростат събраната информация се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото й предназначение няма да бъде променено. Цената на земеделската земя е платената от собственика на свободния пазар цена, включително платените данъци (без ДДС) и такси за един декар. В цената не са включени платените суми за право на ползване, получените от собственика парични компенсации при продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, плащанията при наследяване и субсидиите (ако има такива)

Сподели:

Още новини от деня