С близо 4000 намаляват за 10 години учащите в общообразователни, специални и професионални училища в Русенска област

С близо 4000 намаляват за 10 години учащите в общообразователни, специални и професионални училища в Русенска област

С близо 4000 намаляват за 10 години учащите в общообразователни, специални и професионални училища в Русенска област.


На таблица 1 – данните са на ТСБ – Север – Русе, а на таблица 2 – на РУО – Русе.


Демографските фактори непосредствено оказват влияние върху образователната система в резултат на намаляване на броя на лицата до 19-годишна възраст. Намаляването на броя на децата в училищна възраст изисква оптимизиране на училищната мрежа, организация на паралелките и  промяна в учителския състав.
Движението на населението от малките населени места към по-големите най-често налага оптимизиране на училищната мрежа. 
Има предпоставки за понижаването на качеството на образователния процес – невъзможност да се осигури нормата за задължителна преподавателска работа на правоспособни учители по всички учебни предмети; формиране на слети и маломерни паралелки.


68 са учебните заведения в Русенска област. 4 са те за начално образование, 32 – основно /1 – 7 клас/, 1 обединено училище, 3 профилирани гимназии, 12 средни училища, 13 професионални гимназии, по 1 духовно, спортно и училище по изкуствата. 4 са частните, а 52 общинските училища.

Най-голям е броят на основните училища (І – VІІ клас) – 52 от общия брой. Профилираните гимназии са 2 общински – АЕГ „Гео Милев“ и МГ „Баба Тонка“, и 1 частна – в гр. Русе. В община Русе са съсредоточени 61,8% от общия брой училища на територията на областта – 42 от общо 68 училища. Детските градини на територията на областта са 39, от които 34  общински и 5 частни. В община Русе са съсредоточени 61,5% от детските градини. В периода от 2018/2019  учебна година до 2020/2021 г. са закрити 2 основни училища –  едно в с. Горно Абланово и  едно в гр. Бяла.

Най-голям брой деца (76,7%) и ученици (82,2%) са обхванати в детските градини и училищата в община Русе. В общините Борово, Иваново и Ценово се обучават 1% и под 1% от общия брой ученици за областта. Във всяка от останалите общини в област Русе се обучават под 5%  от общия брой за областта.

Сподели: