КОЦ комплексен онкологичен център

С близо 5 500 са се увеличили за година прегледите в диагностично-консултативните кабинети на КОЦ – Русе

„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД обслужва район със средногодишен брой на населението (по последни статистически  данни от 2018 г.) 440  056  жители от  общините Русе, Разград и Силистра. Наблюдава се увеличаване  броя на ново заболелите от злокачествени заболявания за Област Русе, област Разград и Област Силистра спрямо 2018 г.,  на фона на продължаващият процес на застаряване на населението в България и частност населението, обслужвано от КОЦ – Русе. По последно публикувани данни от Националния раков регистър фактическата заболяемост и смъртност от злокачествени новообразувания в България нараства и при двата пола. Водещи се запазват локализациите при жените на млечната жлеза, а при мъжете – ракът на бял дроб.

Общият брой диспансерно болни за 2019 г. е 20 530, при 19 663 за 2018 г. Броят на прегледите в диагностично-консултативните кабинети през 2019 г. е 57 061 и е увеличен спрямо 2018 г. с  5 489 броя. Извършените клинично-лабораторни изследвания са  624 366, с 3 повече в сравнение с 2018 г. Преминалите в стационара болни са 13 936 броя. Намален е процентът от 10 % на 8,1% на изписаните от стационара с влошено състояние. Общият брой операции е 2 956,  при 2 210 за 2018 г.  

Сподели: