община две могили

С близо 98 000 лева ще съфинансира ремонта и модернизацията на детската градина в Баниска Община Две могили

Община Две могили има готовност да кандидатства с проект„Ремонт и модернизация на ДГ „Първи юни“, село Баниска, Община Две могили“, находяща се на ул. „Хан Исперих” No 13по проект „Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика за кампания 2019 г. Общата стойност на проекта е 148 738.00 лв.

С настоящият проект се предвижда изпълнението на следните строително-ремонтни работи: Всички помещения ще бъдат ремонтирани – подове, тавани, стени; Всички помещения ще бъдат санирани; Ще се подмени дограмата; Подмяна на осветителните тела; Подмяна на санитарните прибори; Подмяна на отоплителни тела (радиатори). Финансовата рамка на всяко проектно предложение по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” е от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС, като финансирането от ПКБ е най-много 120 000 лв. с ДДС, а съфинансирането от страна на кандидата трябва да е най-малко 50 % от общия бюджет на проектното предложение.

Дяловото участие на Община Две могили по проекта е 98 197.00 лв. или 66.02 % от общата стойност на проектното предложение.

Сподели:

Още новини от деня