С грижа за туристическите пътеки по случай Деня на Русенския университет

С грижа за туристическите пътеки по случай Деня на Русенския университет

В Деня на Русенския университет – 12 ноември, неколцина от най-запалените почитатели на туризма и спортуването сред природата – настоящи и бивши студенти, преподаватели и служители, обявиха началото на нова амбициозна инициатива.  

Лидерите на клуб „Хижно дело и маркировка“, на Университетския клуб по катерене и алпинизъм и на туристическа група „Сряда вечер“ подписаха Споразумение за координиране на дейността си относно маркирането и поддръжката на туристически пътища и пътеки на територията на ПП „Русенски Лом“ и цялата Русенска област.  Споразумението е временно и ще е в сила до приемане на общовалиден за цялата страна Правилник /Наредба/ за маркировката на туристическите пътища в Република България.

Главната цел, която се визира със споразумението, е регламентиране на реда и осигуряване на координация при маркирането и поддържането най-вече на проходимостта на туристическите пътеки на територията на ПП „Русенски Лом“ и цялата Русенска област – един задълбочаващ и изострящ се през последните години проблем. Важна цел е мотивирането и активизирането на поне 250 доброволци за маркирането и поддръжката на туристическите пътища и в резултат на това допринасяне за увеличаване броя на гражданите и гостите на Русе и областта, практикуващи спорт и туризъм сред природата. И не на последно място в плановете на инициаторите е създаването и поддържането на публичен електронен регистър на коректно обгрижваните туристически маршрути на територията на ПП „Русенски Лом“ и област Русе.

Споразумението е отворено за присъединяване на всички желаещи туристически дружества, клубове и други общности в Русе и областта, които приемат целите и условията за подписване, в т.ч. и задължението за   поддръжката на маркировката и проходимостта на не по-малко от една определена делима част или на не по-малко на един цялостен маршрут. Маршрутите предварително се съгласуват съобразно територията, през която преминават, с Дирекцията на ПП „Русенски Лом“, с горските и ловните стопанства и общините. 

Подписалите споразумението дружества, клубове и др. общности се задължават да съгласуват всички свои дейности помежду си, да спазват изискванията на Правилника за маркировка на туристическите пътища в Република България  (БТС, в сила от 01.01.2004 г.), да публикуват текущо информация за извършената дейност.     

Изменението и допълнението на целите, на обхвата от маршрути и географски райони и на условията за подписване, става със съгласието на повече от половината от туристическите дружества, клубове и други общности, подписали споразумението.

През първите 6 месеца oперативно-техническата дейност по съхраняване на документите в електронен вид и обменът на кореспонденция, свързани със споразумението, ще се осъществява чрез e-mail: academic@uni-ruse.bg.

   Публичният електронен регистър на коректно поддържаните туристически маршрути на територията на ПП „Русенски Лом“ и област Русе  ще е достъпен на сайта  http://academic.uni-ruse.bg

Сподели:

Още новини от деня