С над 3 млн. леи ще бъде обновен център за възрастни хора с увреждания в комуна Ойнаку

С над 3 млн. леи ще бъде обновен център за възрастни хора с увреждания в комуна Ойнаку

Центърът за рехабилитация и социална интеграция на възрастни хора с увреждания в гюргевската комуна Ойнаку ще бъде обновен и ще бъде подобрена енергийната ефективност на зданието. През месец ноемвир миналата година Окръжен съвет – Гюргево депозира документите за финансиране с европейски средства на проекта. Стойността му е над 3.4 млн. леи. Управлението на центъра е поверено на териториалната структура на Генерална дирекция за социално подпомагане и защита на детето в Гюргево.

С над 3 млн. леи ще бъде обновен център за възрастни хора с увреждания в комуна Ойнаку
Сподели: