С над 4 % се увеличава броят на починалите в Русенска област за година

С над 4 % се увеличава броят на починалите в Русенска област за година

Време за прочитане: < 1 мин.

През 2018 г. броят на умрелите лица в област Русе е 3 836 (фиг. 2). От тях 2 030, или 52.9%, са мъже, а 1 806, или 47.1%, са жени. Съотношението по пол на умрелите лица е 890 жени на 1 000 мъже. В сравнение с предходната година броят на починалите в областта се увеличава с 4.3%. Умрелите лица в градовете на област Русе са 2 566 и формират 66.9% от всички умрели лица в областта през 2018 година.

Коефициентът на обща смъртност през 2018 г. в област Русе е 17.4‰ и нараства спрямо 2017 година с 0.9 процентни пункта. Смъртността при мъжете (18.9‰) продължава да бъде по-висока от тази при жените – 16.0‰.

Възраст Общо
всичко мъже жени
Област Русе 3836 2030 1806
 0 – 14 16 9 7
15 – 64 745 504 241
65 + 3075 1517 1558

Коефициентът на преждевременна смъртност, представляващ относителния дял на умрелите лица на възраст под 65 години от общия брой на умиранията, за 2018 г. е 19.8%, съответно 25.3% при мъжете и 13.7% при жените.

Коефициентът на обща смъртност в градовете на област Русе  (15.0‰) остава значително по-нисък от този в селата (26.2‰),  където живее предимно по-възрастно население.

 През 2018 год. починалите деца на възраст до една навършена година са 10 (7 момчета и 3 момичета) и намаляват с 6 спрямо 2017 год.

Коефициентът на детска смъртност в област Русе е 5.9,  а за сравнение през 2017 год. е бил 9.5‰. При момчетата смъртността е 8.2‰, а при момичетата – 3.6‰.

Сподели:

Още новини от деня