Бъдещи предприемачи от АЕГ - Русе се срещнаха с Дара Цветанова

С най – висок бал на трето класиране приемат в АЕГ „Гео Милев“ – Русе

РУО – Русе оповести данни за минималния и максималния бал по паралелки от трети етап на класиране в област Русе. Ето ги:

УчилищеПаралелкаМинимален балМаксимален бал
1806201 АЕГ „Гео Милев“0867 Чужди езици414440.5
1806302 ПГДВА “ Йосиф Вондрак „0507 Интериорен дизайн309356.5
1806301 ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“0397 Системно програмиране334334
1806201 АЕГ „Гео Милев“3144 Компютърна анимация319.5319.5
1806206 СУ „Йордан Йовков“1628 Софтуерни и хардуерни науки312312
1806313 ПГСАГ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“1192 Строителство и архитектура310.5310.5
1806301 ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“0399 Компютърна техника и технологии299299
1806302 ПГДВА “ Йосиф Вондрак „3641 Художествена дърворезба205297
1806313 ПГСАГ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“1203 Графичен дизайн297297
1806313 ПГСАГ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“1196 Компютърна графика296.5296.5
1806208 СУ „Възраждане“2740 Предприемачески288.5288.5
1806204 СУПНЕ „Фридрих Шилер“3407 Предприемачески284.5284.5
1806207 СУ „Христо Ботев“3406 Природни науки283.5283.5
1806307 ПГО „Недка Иван Лазарова“0605 Организация и технология на фризьорските услуги185280
1806306 ПГМТ „Юрий Гагарин“1966 Електрически превозни средства276276
1806207 СУ „Христо Ботев“3404 Софтуерни и хардуерни науки274274
1806309 ПГ по туризъм2852 Организация на хотелиерството273273
1806307 ПГО „Недка Иван Лазарова“0598 Моден дизайн106268.5
1806309 ПГ по туризъм2855 Производство на кулинарни изделия и напитки265.5265.5
1806311 ПГРКК1885 Логистика на товари и услуги189258.75
1806301 ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“0396 Електрически инсталации153246
1806307 ПГО „Недка Иван Лазарова“0610 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия143.5200
1806312 ПГ по транспорт – РУСЕ1730 Пристанищна меганизация123194
1806302 ПГДВА “ Йосиф Вондрак „0528 Мебелно производство86.5184
1806315 ПГПТ „Атанас Ц. Буров“0804 Измервателна и организационна техника184184
1806311 ПГРКК1876 Електрообзавеждане на кораби138.25176.5
1806315 ПГПТ „Атанас Ц. Буров“0750 Промишлена естетика и дизайн173173
1804008 ПГСС „К. А. Тимирязев“3232 Електрообзавеждане на транспортна техника154.5154.5
1806312 ПГ по транспорт – РУСЕ1734 Спедиция, транспортна и складова логистика138138
1806315 ПГПТ „Атанас Ц. Буров“3597 Машини и съоръжения за заваряване113113
1803001 СУ „Васил Левски“ с ПП0385 Електрообзавеждане на производството9292
1804008 ПГСС „К. А. Тимирязев“0457 Производител на селскостопанска продукция7272
Сподели: