ЦДГ "Снежанка" чества Деня на Русе с голяма изложба на открито

С нови домофонни системи в ДГ „Русалка“ и „Снежанка“ ще противодействат на коронавируса

Във връзка с Доклад от Директора на ДГ „Русалка” за създаване на обекти в Инвестиционната програма за 2020 година, кметът на Община Русе предлага корекция в дейност 311 „Детски градини”, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Домофонна система” 1 бр. за 1 326лв. и обект „Професионална електрическа печка с 6 бр. квадратни обединени ел. плочи и фурна” 1 бр. за 5 724лв. Средствата от 7 050лв. се осигуряват от икономиите по §1011 „Храна”. Закупуването на домофонна система в ДГ „Русалка-1” е във връзка с изпълнение на мерките за Covid19, което налага децата да влизат от различни входове на сградата и избягване натрупването на деца и родители. Ел. печката е необходима за кухнята майка, където се приготвя храна за двете сгради на градината. Старата е от 1976 г. и е физически и морално остаряла.

Във връзка с Доклад от Директора на ДГ „Снежанка” за създаване на обекти в Инвестиционната програма за 2020 година, се предлага корекция в дейност 311 „Детски градини” – държавна дейност, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Домофонна система централна сграда крило А” 1 бр. за 1 070лв.; обект „Домофонна система централна сграда крило Б” 1 бр. за 1 070лв. и обект „Домофонна система централна сграда филиал „Снежанка – 2”  1 бр. за 1 260лв.  Средствата от 3 400 лв. се осигуряват от икономиите по §0202 „ Други възнаграждения и плащания  за персонала по извънтрудови правоотношения”. Закупуването на домофонни системи в ДГ „Снежанка” е във връзка с изпълнение на мерките за Covid19, което налага децата да влизат от различни входове на сградата и избягване натрупването на деца и родители.

Предстои общинските съветници в Русе да одобрят предложените корекции в бюджета на общината за 2020 година.

Сподели: