С нови табели са въведени ограничения за движението на ел. превозни средства в центъра на Русе

С нови табели са въведени ограничения за движението на ел. превозни средства в центъра на Русе

С нови табели са въведени ограничения за движението на електрически превозни средства в центъра на Русе. /на снимките/ По всички улици, които водят към пешеходната зона на града в централната градска част, има поставени подобни табели от ОП „Комунални дейности“. Евентуално установените нарушения и техните извършители ще могат да бъдат глобявани, като размерът е до 50 лева. Друг е въпросът дали ще бъдат санкционирани управляващите електротриколките или двуколесни за лица с увреждания, които също се движат в зоната. За тях също важи това ограничение. Да не говорим за велосипедистите, които са в пъти повече и извършват от десетилетия нарушения с движението си в централната градска част.

Водачите на индивидуални електрически превозни средства трябва да се движат по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-близо до дясната граница на платното за движение; да карат с включени светлини вечер; да се движат с изправна спирачна система и да ползват каска, ако са под 18 години. Забранено е да се движат по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 км/ч., както и  да се движат в зони, обозначени с пътен знак В9 – „Забранено е влизането на велосипеди“. Водачите на тротинетки  не бива да развиват скорост по-висока от 25 км/ч. Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е  шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 км/ч. и  четиринадесет години – само по велосипедни алеи.

Сподели: