община две могили

С нов трактор Община Две могили опазва по – ефективно горите от пожари

Време за прочитане: < 1 мин.

По отношение на организирането и изпълнението на защита на горските територии на Община Две могили от пожари, ежегодно се изготвят и одобряват от директора на РДГ – Русе Годишни планове за защита на горските територии от пожари собственост на Община Две могили. В изпълнение на същите, трикратно в годината се обработват минерализовани ивици около потенциално опасни гори. Дължината на обработваните ивици от 3710 м. през 2016 г. е нараснала на 6330 м. през 2019 г. С цел намаляване на разходите и увеличаване на качеството на обработка на минерализованите ивици през 2019 г. от Община Две могили бяха закупени нов трактор с двойно предаване и дискова брана, която замени неефективния плуг. На възлови места в близост да горските територии, собственост на Община Две могили, както и на местата за почивка са поставени предупредителни табели с противопожарно съдържание. Ежегодно се
актуализира личния състав на съществуващото доброволното формирование, казва кметът на Община Две могили Божидар Борисов в отчета за управлението през първия мандат /2015 – 2019 година/.

Сподели:

Още новини от деня