С проект по „Красива България“ искат да ремонтират детската градина в Долна Студена

С проект по „Красива България“ искат да ремонтират детската градина в Долна Студена

Община Ценово внесе проект и кандидатства за финансиране по програма „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. „Зелена светлина“ се очаква да получи предложението за цялостен ремонт на детската градина в Долна Студена. ДГ „Щастливо детство“ е една от най-големите на територията на общината и в нея всеки ден влизат по 30 малчугани. Стойността на проекта е за малко повече от 228 000 лева. От тях 215 000 лева са предвидени за строителни и ремонтни дейности. Съфинансирането от общинската администрация ще бъде в размер на 55 на сто като необходимите средства ще бъдат заложени в бюджетната рамка за тази година.

Необходимостта от ремонтни дейности е продиктувана от компрометираното състояние на сградата, уточниха строителни експерти. В проектното предложение се предвижда да се извърши цялостна рехабилитация на ДГ „Щастливо детство“  както и на тротоарите около сградата. Според специалистите наложително е да се ремонтира покривът, да се положи топлоизолация на сградата, да се подменят част от радиаторите на отоплителната инсталация, ще се подновят подовите настилки, а санитарните помещения да придобият нов облик. На сградата ще се ремонтира и система за мълниезащита. Пешеходните зони и тротоарните алеи ще бъдат привлекателни за родителите и децата. В документацията най-сериозно е финансовото перо, предвидено за топлоизолирането на сградата, която ще отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност.

От общинската администрация в Ценово са убедени, че след приключване на ремонтните дейности Детската градина „Щастливо детство“ ще се превърне в още по-привлекателно място за малчуганите и ще се подобри жизнената среда за жителите на населеното място.

Сподели:

Още новини от деня