инж. Иван Иванов в УМБАЛ „Канев“

С професионален мениджмънт и научна ресурсна база се води битката с COVID-19 в русенската Университетска болница „Канев“

Време за прочитане: 3 мин.

В днешните напрегнати седмици на битката с третата вълна на COVID-19 отново погледите са фокусирани в лечебните заведения. Сред най-добре осигурените с апаратура, лекари, медицински сестри, обслужващ персонал и професионален мениджмънт в Северна България се очертава русенската УМБАЛ „Канев“. Географията на постъпващите пациенти в университетското лечебно заведение отдавна надхвърли границите на област Русе. Сред тези пациенти не малък брой са от община Свищов, включително и преподаватели и служители от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Благодарение на бързата диагностика и приложени лечебни терапии в УМБАЛ „Канев“ те вече се възстановяват и преодоляват последиците от тежката епидемия.

Зад изграждането на тази добре оборудвана болница с мотивиран и професионален кадрови състав винаги стои фигурата на добрия мениджър. Факт е, че под ръководството на изпълнителния директор инж. Иван Иванов в УМБАЛ „Канев“ е създадена ефективна организация за 24-часова грижа на всички постъпващи средни и тежки случаи с COVID-19.

В своята кариера като дипломант на ВНВАУ „Г. Димитров“ в Шумен и магистър по финанси и здравен мениджмънт в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов изпълнителният директор на УМБАЛ „Канев“ винаги е давал приоритет на изграждането на научни мрежи и осигуряването на медицинския персонал с най-новите и тествани на терен протоколи за лечение на пациенти.

Осигуряването на болницата с медикаменти, нарастващия хабилитиран екип, изградените научни мрежи и партньорства с висшите училища в региона дават своята възвращаемост и правят от русенската болница достоен носител на името на филантропа и щедър дарител Игнат Канев. В подкрепа на разширяването на капацитета на болницата са и усилията на главния научен секретар проф. д.н. Венелин Терзиев, чиято академична и публикационна активност правят от университетската болница институция с най-високи научни показатели в базите с наукометрични показатели.

С договарянето от инж. Иван Иванов в началото на годината на тристранен меморандум за сътрудничество между УМБАЛ „Канев“, гр. Русе, свищовския финансов факултет и академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ русенската университетска болница си осигури за партньор най-продуктивния научен екип на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. В резултат на изграждането на научната мрежа тези дни бе публикувана и индексирана в Web of Science колективна студия, която обединява в авторския екип млади учени от свищовската финансова катедра, научния секретар на УМБАЛ „Канев“ проф. д.н. Венелин Терзиев и декана на факултет „Финанси“ в Свищов проф. д-р Андрей Захариев. В партньорство с катедра „Застраховане и социално дело“ и водещия свищовски учен в направление „Здравен мениджмънт“ доц. д-р Николай Нинов е осигурен достъп до аналитични масиви от емпирични данни в УМБАЛ „Канев“ за провеждане на приложни изследвания на магистри, специализанти и докторанти, работещи в областта на здравеопазването и здравните грижи.

Зад всички това застава грижата за пациента, интегрирана с университетски и научен подход за управление на болница за активно лечение, която е призвана да е естествен лидер в здравеопазната система на централна северна България. Със своя изпълнителен директор инж. Иван Иванов и армията от лекари и персонал УМБАЛ „Канев“ има своята лечебна мисия на фронтовата линия в успешните протоколи и практики за ефективна терапия на COVID-19 и връщане при семействата им на стотици и хиляди благодарни излекувани пациенти.

Според д-р Лидия Стефанова, която е медицински директор на Университетската болница „Канев“ от януари тази година болничните легла за лечение на болни с COVID 19 са увеличени на 193, ат 18 март вече са 219.През първите два месеца на 2021 година, в лечебното заведение са били лекувани 289 пациенти с доказана инфекция корона вирус.

Доцент д-р Венцислав Василев от катедрата „Застраховане и социално дело“ в Свищовската академия, който все още е на лечение в Университетската болница споделя, че тук е получил професионални медицински грижи и най-вече добро отношение, което е най-съществената част при продължителното му лечение в отделението по Анестезиология и интензивно лечение.

Проф. д-р Андрей Захариев

Декан на Факултет „Финанси“ при Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – гр. Свищов

Сподели:

Още новини от деня