С успешо изпълнена благотворителна кауза приключи участието на СНЦ "Дунавско сияние" в традиционния русенски Мартенски базар

С успешо изпълнена благотворителна кауза приключи участието на СНЦ „Дунавско сияние“ в традиционния русенски Мартенски базар

С успешо изпълнена благотворителна кауза приключи участието на СНЦ „Дунавско сияние“ в традиционния русенски Мартенски базар. Благодарение на сръчните ръце на партньори – майстори на мартенички и добрите сърца на многобройни русенци , екипът на сдружението може да се поздрави с добър край и на поредната си инициатива, насочена към деца от социално слаби семейства – Жълтица за шестица.

От шест години СНЦ „Дунавско сияние“ е партньор при реализиране на този социалния проект, който насърчава образователната активност на ученици живеещи в Центрове за настаняване от семеен тип / ЦНСТ/. Според условията на проекта за всяка една текуща отлична оценка, вписана в бележника се получава скромен финансов стимул от по един лев. Проектът е иницииран и управляван от Сдружение „Верният настойник“ – Бургас. Този път финансовата обезпеченост за нашият град е изцяло дело на СНЦ „Дунавско сияние“.

На 29.02.24 г. /Четвъртък/, седем възпитаници от ЦНСТ и Център за работа с деца на улицата към Областния съвет на БЧК – гр. Русе ще получат своите заслужени „жълтици“ за отличен успех от Марияна Георгиева, майстор-дизайнер към СНЦ „Дунавско сияние“.

Общият брой на отличните оценки на децата през първия срок е 91, което се равнява на 91 „жълтици“. Най-добър в усвояването на знания се отличи осмокласникът Иван Цачков от ПГПТ „Атанас Ц. Буров“, в чийто бележник са грейнали цели 32 шестици. Втора в ученолюбивата надпревара е отново Николета Тодорова, 4 кл. от СУ „Христо Ботев“ с 21 шестици. Нейните любими предмети са математиката и физическото възпитание. Трети в състезанието е спортистът Николай Колев от СУ „Майор Атанас Узунов“ с 9 отлични оценки.

Нека пожелаем на участниците в проекта „Жълтица за щестица“ още по-вече шестици през Втория учебен срок, защото…“Който се учи, той ще сполучи“.

Сподели: