коран ученици смирненски

С чудесна програма бе закрит летния Коран курс в с. Смирненски

На 08.09.2020г. (вторник)  в джамията на с. Смирненски, 14 деца от тамошния летен коран курс представиха сценки  и рецитираха  айети от корана, заедно с техния преподавател Байрие Ахмедова.

Гостуваше Районният мюфтия на Русе – г-н Юджел Хюсню, кметът на община Ветово – д-р Мехмед Мехмед , зам. кметът Нермин Кязимова, кметът на с. Смирненски – г-жа Асие Еминова, директорът на ОУ „П.Р.Славейков“ г-жа Айше Сивриева и директорът на ДУ – Русе Тунджай Шериф.

Програмата започна с четене на айети от страна на децата които участваха в  летния курс, след което думата бе дадена на районния мюфтия на Русе – г-н Юджел Хюсню. Самият той наблегна на важността на курсовете и изрази благодарност на допринеслите родители, деца, преподавателя, мюсюлманското настоятелство и всички които имат дял в това добро начинание. Директорът на духовното училище в Русе  представи накратко информация за училището.

„Вие ме върнахте много назад в годините когато посещавахме и ние такива курсове.“, сподели общинският кмет д-р Мехмед,

Кмета на селото г-жа Асие Еминова и директорката на ОУ -Славейков изказаха благодарности към преподавателката и районно мюфтийство – Русе в лицето на районния мюфтия г-н Ю Хюсню, за положения труд с децата в с. Смирненски.

Децата от летния коран курс развълнуваха присъстващите с трогателните си изпълнения . В заключителната част бяха раздадени подаръци на малчуганите , мероприятието приключи с дуа направена от районния мюфтия.

Сподели:

Още новини от деня