С 13 % нараства средната цена на декар нива в Русенска област за 1 година

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 302 лв. за един декар, което е с 12.9% над нивото на 2020 година (табл. 1).

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2021 г. е над средната цена  за тази категория земи за страната (1 192 лв.) с 9.2%.

  1. Средни цени на сделките със земеделска земя по категории за

           използване на земята в област Русе през периода 2014 – 2021 година

                                                                                                                                                                                (Лв./дка)

  Категории на земята   2014 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Ниви84384111348981093114811531302
Овощни насаждения430598..#####
Лозя440349250#####
Постоянно затревени площи200221..721333751100

„ # “ – прекъснат ред.

„ .. “ – конфиденциални данни.

През 2021 г. най-висока е цената на реализираните сделки с ниви в общините Сливо поле – 1 568 лв,, Борово – 1 429 лв. и Иваново -1 362 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на декар ниви  спрямо предходната година е регистрирано в община Борово – с 48.4 %, в община Иваново – с 24.3% и Ветово – със 17.6%. Само в  община Русе се е отчетен лек спад в цената спрямо предходната година с 2.3% (табл. 2).

  • Средни цени на сделките с ниви в област Русе по общини през

периода 2014 – 2021 година

                                                                                                                                                                                       (Лв./дка)

  Общини   2014 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Област Русе – общо84384111348981093114811531302
Борово831843..9269299689631429
Бяла6268651000928978105710161155
Ветово869101412289531295125311281327
Две могили95289410979781148107212191307
Иваново92478910429121018118410961362
Русе83657013138691264123012531224
Сливо поле815681..6311302129413811568
Ценово7299449568409479139921068

„ .. “ – конфиденциални данни.

Сподели: