Работници се цакат в работно време, но не с топла бира

С 29 000 души намалява трудоспособното население в Русенска област за 10 години

Време за прочитане: < 1 мин.

Населението в трудоспособна възраст в област Русе към края на 2018 г. е 129 962 души (табл. 2), или 59.5% от общия брой. Относителният му дял от трудоспособното население на страната е 3.1%. В сравнение с 2017 г. броят на трудоспособното население намалява с 1.7%. Сред общините в областта най-висок е относителният дял на тази категория население в община Русе – 61.3%, а с най-нисък дял е община Иваново – 49.6%.

Над трудоспособна възраст са 58 954 лица (26.9%), а под трудоспособна възраст – 29 640 лица (13.6%). В община Иваново е регистриран най-висок относителен дял на населението над трудоспособна възраст – 41.8% от общия брой, докато във водещата община Русе този дял e едва 24.8%. При населението под трудоспособна възраст с най-висок относителен дял е община Бяла – 14.8%, а с най-малък дял – община Иваново с 8.5%.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). В област Русе към 31.12.2018 г. това съотношение е 58, или всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 58 млади хора. Това съотношение е по-благоприятно в градовете (60) отколкото в селата (52).

Сподели:

Още новини от деня