С 32 лица от община Сливо поле са сключени допълнителни споразумения за домашни помощници и лични асистенти

С 32 лица от община Сливо поле са сключени допълнителни споразумения за домашни помощници и лични асистенти

Продължава предоставянето на социални услугите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ в Община Сливо поле с осигурено финансиране по ПМС 344/ 21.12.2018 г. С 32 лица бяха сключени допълнителни споразумения до края на 2019 година за предоставяне на услуги в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора над 65 години с установена невъзможност за обслужване.

Сподели: