Тази година основното училище „Отец Паисий

Тази година основното училище „Отец Паисий“ – Русе започна да използва нов подход за обучение и развитие на децата

Тази година основното училище „Отец Паисий“ – Русе започна да използва нов подход за обучение и развитие на децата, който е изцяло базиран на т.нар. „дизайн мислене“. Дизайн мисленето (от английски език „design thinking“) е водещ метод за иновации в световен мащаб, който е създаден в университета Станфорд и се използва ежедневно в практиката на компании-гиганти като Google, Apple, Amazon и Nike, множество стартиращи компании, неправителствени организации и държавни институции.

Училище „Отец Паисий“ стартира програма с „мисии“ – образователни проекти с теми и предизвикателства от реалния живот, които развиват ключови компетенции и нагласи в децата, в рамките на модела „дизайн мислене“. Влизайки в ролята на космонавти, готвачи, архитекти, метеоролози, децата се учат да измислят нови неща сами, да правят проучвания, да преговарят, да представят идеите си. По този начин сред децата се стимулират умения като любопитство, проактивност, инициативност. В мисиите са включени и дейности, които активно въвличат родителите в процеса.

Биляна Алексиева, директор на ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе, поставя началото на голяма промяна с програмата “Дизайн шампиони” (авторски продукт на Red Paper Plane), която ще бъде включена в учебната програма на училището през цялата година. В програмата ще се включат 9 мисии – по една за всеки учебен месец, водени от всички учители от предучилищните и началните класове. В началото на месец септември екипът на Red Paper Plane запозна учителите от ОУ “Отец Паисий“ с метода „дизайн мислене“ и с програмата. „Дизайн шампиони“ развива професионалните умения на педагозите като ги обогатява с ценни техники за водене на проекти и работа в екип в клас.

Инициативата е подкрепена от Фондация “Еконт”. Венцислава Николова, председател на фондацията, споделя: „Ние намираме решение не само за една ситуация, а развиваме качества и умения, с които хората да имат успешно и стабилно бъдеще. Вярваме, че когато човек се справя добре със собствения си живот, той е способен да помага и на всички около него.“ Това е пилотен проект, който цели да повлияе ефективно върху ключовите умения на децата и тяхната ангажираност по време на учебния процес. Методът ще се отрази и на нагласата и техниките на учителите и цялостната култура на преподаване и мислене в училището.

Цвети Камова, създател на Red Paper Plane, разказва за целта на партньорството с фондация Еконт и училище „Отец Паисий“, както и как точно работи дизайн мисленето при учениците: „Светът се променя, а с него се променя и начинът, по който се учим и образоваме. Променят се и уменията, които ни трябват, за да живеем и работим по-добре. Въвличането на децата в качествено проектно-базирано обучение изгражда ключови житейски умения, стимулира креативността им, помага им да работят заедно в екип, насърчава ги да си представят света по нов начин и да опитват да го променят със собствените си решения. Нашата цел е да използваме пълния потенциал на дизайн мисленето в образованието и да изведем на ново ниво проектите в училищата. Вярваме, че за да можеш да променяш света, първо трябва да познаваш как действително работи. А децата учат най-добре, когато са потопени в цялостно преживяване, а не в откъсната дискусия, урок или презентация. Затова решихме да ги ангажираме в смислени проекти, създадени специално за тях, като цялостни учебни преживявания. По този начин искаме да така да помогнем и на мотивираните учители да развиват учениците си и да ги подготвят да бъдат успешни хора.”

Сподели: