Творци на добри дела в Деня на доброволеца

Във връзка с Международния ден на доброволеца в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ отдадохме дължимото на онези хора сред нас, които доброволно и безвъзмездно са се посветили на каузата да творят добро. За Деня на доброволеца културната институция беше домакин на две събития. От 10.00 до 14.00 часа в Детски отдел ни гостуваха група доброволци от Младежкия парламент към Общинския младежки дом в Русе. В ролята на социални медиатори – каквато е и една от съвременните задачи на библиотечните работници, младите хора проведоха смислен и задълбочен разговор за мисията на доброволеца.

Наши гости бяха доброволците Деница Кирилова – АГ „Гео Милев“, Полина Дудева – СУПНЕ „Фридрих Шилер“, Владимир Маринов – ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, Беатрис Балевска – Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, Яна Бонева – Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, Михаил Валентинов – ПМГ „Баба Тонка“- членове на Младежкия парламент към Общинския младежки дом в Русе.

Учениците от 11-ти клас в Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ разказаха на представителите на Младежкия парламент за най-новите социални практики в работата на библиотечните специалисти и за съвременните услуги на библиотеката, обвързани с достиженията на модерните технологии и интернет.

В 15.00 часа, в новото културно пространство на Галерия „Библиотеката“, Денят на доброволеца беше отбелязан с цикъл филми, осигурени от Областния съвет на Българския Червен кръст в Русе. Освен прожекциите в библиотеката се проведе и официалната церемония по награждаването на русенски доброволци, заели призови места в Националното състезание по първа помощ и права на възрастните хора.

Международният ден на доброволеца е честван за първи път през 1985 г. по инициатива на ООН. Тогава световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.

Сподели: