Творчески работилници ще се реализират в партньорство между студенти по социални дейности в Русенски университет и екипи от специалисти и потребители в социални услуги в община Русе

Творчески работилници ще се реализират в партньорство между студенти по социални дейности в Русенски университет и екипи от специалисти и потребители в социални услуги в община Русе

В реализирането на творчески работилници с водеща тема „Русе – град с богато историческо минало, динамично съвремие и бъдещо развитие“ ще се включат студенти и преподаватели от специалност „Социални дейности“ в Русенски университет, социални работници и специалисти от персонала на социални услуги в община Русе. Творческите работилници ще функционират от 22 октомври до 30 ноември 2019 година по график на територията на социалните услуги. Посредством тях ще се създадат условия за насърчаване на участието в различни дейности с креативен и познавателен характер и ще се постигнат резултати в съответствие с водещата тема и целите и задачите на проекта. Творческите работилници представляват етап от проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие (Клуб на социалния работник) към Русенски университет „А. Кънчев“. Той се реализира с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“, в партньорство с Дирекция „Здравни и социални дейности“ – община Русе, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ &nda sh; Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, СНЦ „Еквилибриум“ – Русе, СНЦ „Дете и пространство“, СНЦ „Център Динамика“, Фондация „Приятелска подкрепа“ – Русе, Фондация „Трета възраст”, Сдружение РАЛИЗ – Русе, Районна организация на слепите – Русе, Български червен кръст, Каритас – Русе, Българска асоциация на социалните работници.

В условията на творческата работилница „Нашият град – минало, настояще, бъдеще” участниците ще изработват предмети от рециклирани и природни материали, използвани в бита на българина и ще се възпитават в грижливо отношение към природата и опазване на околната среда. В съвместните арт-терапевтични и трудово-терапевтични сесии студенти и потребители на социални услуги съвместно ще правят екологични фенери, свещи, книгоразделители и ще подготвят фотоалбум със снимки от забележителности в град Русе. Заедно с това студентите ще им?005cr т възможност да усвояват знания и умения за общуване и взаимодействие индивидуално и в група с деца и младежи със специални потребности и за структуриране на занятие. Съвместната творческа работа ще създава благоприятни условия и среда за преодоляване на бариери при общуване с хора с увреждания, справяне със стереотипи и предразсъдъци и ще ги приобщи към каузата на съпричастността, толерантността и недискриминацията.

Посредством дейностите и средствата на сценичното изкуство в творческата работилница „Историческо арт ателие” участниците ще подготвят представянето на заключителния спектакъл „Моят град – минало и настояще”, като се ръководят от мотото „Русе, този невероятен град – древен, изящен, красив и привлекателен, най-големият град в България, разположен на река Дунав“. Чрез спектакъла те ще отправят посланието – Да възродим и съхраним традициите, да запазим артистичния и романтичния дух на град Русе и да го пренесем в бъдещето. В творческата работилница студенти, потребители, специалисти в социални услуги ще подготвят сценарий, костюми, декори, ще пресъздават моменти от ежедневието и бита на гражданите на Русе и исторически културни събития, случили за първи път в града – първо театрално куклено представление, първа кинопрожекция и др. Ще се реализират репетиции във връзка с Коледния концерт за потребители на социални услуги и техните семейства в община Русе. Участващите в работилницата студенти ще имат възможност непосредствено да почувства т и да се потопят в ежедневието и творческия свят на деца с увреждания, ще развият компетентност и култура на работа и общуване в екип с тях. В заключителната част ще се организира фотоизложба със снимки от фотоателието към работилницата под наслов „Град Русе – древен, красив, гостоприемен и със свободен дух”.

В творческата работилница „Театър, музика, приказки и танци” участниците ще приложат усвоените в обучителния модул за видовете интелигентности знания и умения в практическите условия на социални услуги от Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Русе и чрез различните изкуства да търсят заложби във всяко от децата потребители. Посредством използване на изразните средства на музиката, танца, пантомимата, жеста, мимиката децата ще се учат и играят, а студентите ще усвояват знания и умения за прилагане на нетрадиционни техники и методи за работа с потребители на социални услуги. Съществена част от дейностите в работилницата се свързва с търсене на начини и форми за презентиране на себе си и на наученото по достъпен и съответстващ на възрастта начин. Ще се представи оригинална и поучителна история за трудностите и изпитанията, с които се сблъскват в някои моменти от живота си хората с увреждания и в неравностойно положение. В творческата работилница ще се демонстрират символите и посланията на доброто, приемането на другия, толерантността недискриминацията.

Дейностите в обучителните модули и творческите работилници представляват подготвителна част за реализирането на заключителния етап от проекта, който ще се осъществи чрез Коледен концерт за потребителите на социални услуги и техните семейства в Община Русе.

Сподели:

Още новини от деня