Тежко строително оборудване

Тежко строително оборудване: 10 вида и техните приложения

Строителството много рядко е лесно начинание. Работниците трябва да изравняват терена, да транспортират обемисти материали и да изкачват изключително високи конструкции. Поради тези причини, на почти всяка строителна площадка се изисква тежко оборудване.

Строителната техника се предлага в широк спектър от видове. Всеки тип има свой собствен набор от приложения и конфигурации. Строителната компания може да направи процеса възможно най-ефективен и безопасен с помощта на подходящите съоръжения.

Тези десет вида тежки машини са сред най-често срещаните на строителните обекти.

1. Багери

Багерите са често срещана част от тежката строителна техника. Те се използват предимно за земекопни работи и изкопни работи, както подсказва и името им. Използват се и за преместване на материали, разрушаване на конструкции и в някои случаи за рязане на дървета.

Всеки багер има кабина, в която седи операторът и управлява дългото рамо, което носи кофата за копаене. Цялата сглобка може да се върти на 360 градуса около централната точка на багера.

Багерите се използват от строителните компании по различни начини. Най-разпространени са колесните и гъсеничните модели. Колесните багери се движат оборудвани с масивни гуми, строителен клас, докато гъсеничните багери се движат на стоманени релси/вериги. Те са издръжлива строителна техника, която се амортизира по-трудно и рядко се налага да се търсят резервни части за багери. Това ги прави ефективни и гарантира дълъг експлоатационен срок.

2. Кулови кранове (кулокранове)

По време на строителството на високи конструкции куловите кранове се използват за повдигане на материали нагоре. Всеки от тях има мачта, която представлява вертикална опорна кула за конструкцията. Те имат също така стрела, която е рамото на крана, както и кабина за оператора и противотежест, която се нарича контра стрела.

Куловият кран обикновено се използва, когато строителната компания трябва да повдигне тежки материали, които не могат лесно да бъдат преместени нагоре по конструкцията. Например тухли, керемиди, хидроизолация за покриви и/или други строителни материали.

3. Булдозери

Булдозерите са големи машини с голямо метално острие отпред, които се използват за преместване на почва и други материали.

Предлагат се гъсенични и колесни булдозери, също като багерите. Колесните булдозери са много по-бързи от своите аналози, но теглото им се разпределя върху по-малка площ. В резултат на това те имат много по-голям шанс да потънат в земята. Гъсеничните булдозери са склонни да нарушават по-малко почвата и осигуряват по-добро сцепление от колесните, тъй като разпределят по-добре натиска.

4. Телескопични товарачи

Телескопичните товарачи, телескопичните транспортьори и достигащи мотокари, са тежкотоварни строителни превозни средства, които могат да достигат до високи места.

Телескопичните товарачи се предлагат в различни размери и дължини на раменете. Всяка строителна компания трябва да знае как да избере подходящия размер оборудване, но това е особено важно при избора на телескопичен товарач. Такъв, който е или твърде малък, или твърде голям, ще бъде неефективен.

5. Асфалтополагачи

С тези машини се полага асфалт върху пътища, мостове, паркинги и други повърхности. Те работят, като прехвърлят асфалт от самосвал на пътя и го разстилат по повърхността на настилката.

Обикновено тези машини уплътняват полагания от тях асфалт, но не достатъчно, за да го направят напълно плосък. Обикновено те се придружават от уплътнител или друга машина, способна да разтовари асфалта на равна повърхност.

6. Машини за забиване на пилони

Машините за забиване на пилони се използват за забиване в земята на фундаментни пилони, които представляват дълги, тънки колони, изработени от бетон, дърво или други здрави материали. Тези машини повдигат пилоните, позиционират ги правилно и след това ги забиват на необходимата дълбочина в земята.

Конкретното оборудване определя начина, по който машината вкарва пилоните в земята. Някои използват хидравлична сила или забиват пилоните. Други ще ги спускат от голяма височина.

7. Валяци (уплътнители)

Това са големи машини с валяк пред тях, като например големи стоманени барабани или гуми. Тези машини се използват от строителните фирми, когато е необходима равна повърхност.

Вибрационните валяци са специализирани модели, които се използват за изравняване на материали с естествено възникнали празни пространства. Тези празни места могат да доведат до нестабилност на повърхността, което с течение на времето води до увреждане на основи и други конструкции.

Валяците вибрират при движението си, като разклащат асфалтираната повърхност и гарантират, че тя е плоска и без празни места. След това уплътнената почва трябва да осигури солидна основа за всяка сграда.

8. Машини за копаене на траншеи (тренчери)

Тренчерите са големи машини, които изкопават траншеи в земята. Често срещани приложения са тръбопроводи, полагане на кабели и отводнителни канали.

Изкопните машини се класифицират като колесни или верижни. При колесните тренчери се използва метално колело със зъби за копаене, докато при верижните тренчери – зъбчата верига е прикрепена към дълго рамо. И двата вида копаят траншеи, но колесните тренчери са по-добри при работа в трудни почвени слоеве.

Други машини, като например багери, могат да вършат същата работа като тренчерите, но те не са толкова ефективни. В някои случаи един машина за копаене на траншеи може да бъде толкова ефективна, колкото четири багера.

9. Самосвали

Самосвалите транспортират големи количества материали от едно място на друго, преди да ги депонират там, където е необходимо.

Шасито на твърдите самосвали е неподвижно. При съчленените самосвали кабината и камиона се свързват с шарнир. Шарнирът позволява на съчленения самосвал да се придържа по-близо до земята, когато се движи по неравен терен.

Съчленените самосвали обикновено са по-скъпи от твърдите самосвали. Те също така са много по-маневрени и се представят по-добре на неравен терен от твърдите самосвали.

10. Багер-товарачи

Багерът и багер-товарачът са сходни машини. Той има кофа за копаене, прикрепена към рамо, което се управлява от централна кабина от оператор. Вместо кофата понякога могат да се използват други приспособления, като например разриватели и палци. За разлика от багера, този копаещ възел е прикрепен към задната част на машината. В предната част на багера е монтиран товарач.

Багерите могат да вдигат много повече, отколкото багер-товарачите. Те се използват най-често от строителни фирми за по-малки проекти.

Различно тежко оборудване за различни задачи

На една строителна площадка може да има и други машини, но тези са най-често срещаните.

Въпреки че функциите на някои от тези машини се припокриват, всяка от тях е предназначена за конкретна цел. За постигане на максимална икономическа ефективност и ефикасност, на повечето строителни обекти ще е необходима комбинация от машини от този списък.

Сподели: