Тенденцията от последните години в Община Борово е за увеличаване на площите със слънчоглед

Структуроопределящо за растениевъдството в Община Борово е зърнопроизводството. Общата обработваема площ е 127844 дка. С есенници средно годишно се засяват над 40% от обработваемата земя,а с пролетни култури –над 46%, като по данни от електронната страница на общината към дата 07.02.2020г., 35,37% от земята е засята с пшеница , 5,31% – с ечемик, 28,96% със слънчоглед и 17,62%  с царевица. Тенденцията от последните години е за увеличаване площите, засети със слънчоглед.

Трайните насаждения, зеленчуците и други култури заемат общо 12,74% от обработваемата площ. . Водещо в този сектор  е с. Г. Абланово, на което се падат 62,52 % от производството в общината на зеленчуци,плодове и други култури.

Сподели:

Още новини от деня