Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Тенденция е фирмите, заплащащи патентен данък в Община Русе, да намаляват поради изискванията на закона

Време за прочитане: < 1 мин.

Тенденция е фирмите, заплащащи патентен данък в Община Русе, да намаляват поради изискванията на закона. За да имат право да плащат патентен данък, трябва едновременно да са изпълнени следните условия: дейността да е патентна, лицата да са физически или ЕТ, да не са регистрирани по ЗДДС. Предвид последните изменения в указанията на НАП и ЗДДС, а именно, че фирми, регистрирани на един и същ адрес от свързани лица, с една и съща дейност и ако оборотът им общо надхвърли 50 000 лева, се регистрират по ЗДДС, значително се увеличава броят на фирмите, които дори да извършват патентна дейност, не заплащат патент. Същите се облагат по Закона за корпоративното подоходно облагане, при което данъците не постъпват в общинския, а в държавния бюджет.

Към 30 юни 2020 година приходите в бюджета на Община Русе от патентен данък са само 88 299 лева при план 190 000 лева. 87 670 лева са събрани към 30 юни тази година при планирани 170 000 лева.

Сподели:

Още новини от деня